Moving Wild

$178.00

經營國家公園絕非易事,有些動物已經開始遷徙,四處尋找新的棲息地。河馬熱愛水又熱愛泥漿,左邊有隻身型巨大嘅大象,…

Category: ,

描述

經營國家公園絕非易事,有些動物已經開始遷徙,四處尋找新的棲息地。河馬熱愛水又熱愛泥漿,左邊有隻身型巨大嘅大象,右邊又有隻想獨處的熊。 呀呀…隨著卡片嘅輪抽,你會好似野獸咁情不自禁地發出咆哮,因為想做到完美嘅公園並唔係一件易事。

遊戲人數: 1 – 6 人
遊戲時長: 20 mins

輕巧 | 小品遊戲 | Oink Games | 動物園